Co umí naše aplikace?

Kompletní administrace veřejné zakázky
Profil zadavatele
(ezakazky)
Dynamické dokumenty pro veřejné zakázky
Aktuální legislativa k VZ při ruce
Zákaznická podpora vždy na blízku
Elektronická komunikace
Vzorové dokumenty včetně směrnic
Elektronický příjem nabídek
Poradenství ve veřejných zakázkách
Vzdělávací programy
„Nejsme IT firma ani právní kancelář. Jsme OTIDEA, administrátoři s praxí. Vyvinuli jsme nástroj, který je Vám nyní k dispozici.”
certifikace
certifikat certifikat
V případě otázek navštivte nejčastější dotazy.

Aktuality

10. září 2019 PŘEDSEDA ÚŘADU VRÁTIL ROZHODNUTÍ VE VĚCI MÝTNÉHO TENDRU K NOVÉMU PROJEDNÁNÍ

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20. 9. 2018 ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy České republiky na veřejnou zakázku „Systém elektronického mýtného“ (https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15786.html).

Předseda Úřadu svým rozhodnutím zrušil výrok II napadeného rozhodnutí a v této části vrátil případ k novému projednání do první instance. Rozklad proti výrokům III, IV a VI předseda ÚOHS zamítl a tyto výroky potvrdil.

Ve zrušeném výroku II Úřad v napadeném rozhodnutí zastavil správní řízení v částech týkajících se možného netransparentního postupu při zpřístupnění dokumentace k zakázce, údajně nepravdivým informacím poskytovaným zadavatelem a diskriminačnímu přístupu zadavatele k navrhovateli.

Podle prvostupňového rozhodnutí navrhovatel Kapsch neuvedl, jaká mu byla způsobena újma na právech, což je předpokladem pro přezkum postupu zadavatele ze strany Úřadu. Předseda Úřadu s těmito věcnými závěry souhlasil, nicméně výrok zrušil a prvostupňový orgán zavázal, aby se v dané souvislosti zabýval legitimací navrhovatele k podání návrhu na přezkum.

Předseda ÚOHS o rozkladu rozhodoval meritorně, a to na základě závazného právního názoru Krajského soudu v Brně, přestože zadávací řízení je ukončeno, nelze v něm případně uložit nápravné opatření a podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek by mělo být v takových případech správní řízení Úřadem zastaveno.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/082/VZ017 – R0163/2018

 
28. srpna 2019 Co se děje v zákulisí Zadavatel.cz a e-zakazky.cz? Občas velice zajímavé věci. Pojďte se s námi podívat na několik nejčastějších dotazů, se kterými se na naší technické podpoře setkáváme.

Co se děje v zákulisí Zadavatel.cz a e-zakazky.cz? Občas velice zajímavé věci. Pojďte se s námi podívat na několik nejčastějších dotazů, se kterými se na naší technické podpoře setkáváme.


Nejčastější otázku kterou slyšíme je: Nemohu se přihlásit do systému.

Problémem je, ve většině případů, zapomenuté heslo. Není potřeba se lekat a děsit. Nejjednodušší variantou je - v případě zadavatelů, zaslat nám mail (na info@zadavatel.cz) ve kterém nám napíšete Váš registrovaný email a požádáte o vytvoření nového hesla. My Vaši žádost vyřídíme tak, že Vám heslo vygenerujeme a zašleme v odpovědi na Vaši zprávu co nejdříve je to možné. Po telefonu Vám heslo sdělit nemůžeme, a tak vždy budete požádáni o zaslání emailu.

Protože se nám však těchto žádostí začalo kupit více a více, rozhodli jsme se Vám zjednodušit práci a v tuto chvíli naši vývojáři pracují na automatickém zaslání hesla přímo ze systému, tedy kliknete na políčko zapomenuté heslo a systém Vám během chvilky heslo vygeneruje a zašle sám na registrovaný email. Tuto funkcionalitu jsme v tuto chvíli zprovoznili na webu e-zakázky.cz. Budete si tak moci heslo vygenerovat hned, i mimo naši standardní pracovní dobu, což – jak doufáme, Vám ulehčí a zjednoduší Vaši práci. Jakmile bude tato funkcionalita zprovozněna zašleme vám informaci.


V těsném závěsu za nefunkčním heslem jsou dotazy týkající se vyskakujících chyb při práci se systémem. V 99% se jedná o chybu zapříčiněnou použitím nesprávného prohlížeče, již nepodporovaným a pomalu odstraňovaným Internet Explorerem. Tento prohlížeč již není podporovaný ani přímo Microsoftem a nejsou na něj vydávány aktualizace již několik let a z toho důvodu představuje velké bezpečnostní riziko pro vaše data. Proto při práci s našimi programy doporučujeme následující prohlížeče: Google chrome, Mozzilu, firefox, Safari, nebo například Operu.


Jedním z dalších a velmi častých dotazů, bývá dotaz dodavatelů na ověření identity. Naší povinností je, dle vyhlášky k elektronickým nástrojům, ověřit každého dodavatele (ale ani zadavatelům e tato povinnost nevyhýbá), který chce používat náš nástroj. Každý provozovatel elektronického nástroje má svůj způsob, jak identitu ověřuje. U nás se jedná nejčastěji o zaslání zprávy datovou schránkou, nebo zaslání žádosti opatřené elektronickým podpisem.


Je třeba si říci, že tím, že dodavatel vyplní registrační formulář na našem portále e-zakázky.cz, ještě není plnohodnotně provedená registrace a dodavatel stále nemůže podávat nabídky – registrovaným se dodavatel stává až ve chvíli, kdy je jeho identita ověřena. A tady se dostáváme k bodu, na kterém dodavatelé často závodí s časem. Velmi často nechávají dodavatelé ověření identity na poslední chvíli a následně jsou postaveni před problém, kdy nedisponují datovou schránkou, ani elektronickým podpisem a lhůta pro podání nabídek končí za 10 minut. V takovém případě se s kolegy snažíme co nejrychleji klientům pomoci, ale občas je i toto nad naše síly. Lhůta třech pracovních dnů není nastavena bez důvodu, ale protože dodavatelů se denně registruje několik a každé ověření identity se provádí manuálně a my osobně kontrolujeme, zda zaslaná žádost o ověření identity skutečně souhlasí s předregistrovaným subjektem, což je časově nároční proces.

Pokud Vám byl článek nápomocný, jsme s kolegy velice rády a za nedlouho pro Vás připravíme další skupinu nejčastějších otázek ze strany zadavatelů a dodavatelůJ


21. srpna 2019 POKUTA ZA NÁKUP RUČNÍCH GRANÁTŮ PRO MINISTERSTVO OBRANY ČR BYLA POTVRZENA

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný při zadávání veřejné zakázky „Nákup munice 2017/I – Ruční útočné granáty 2“. Úřad již v minulosti v souvisejícím správním řízení uložil také zákaz plnění této veřejné zakázky.

Ministerstvo obrany spáchalo přestupek tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným dodavatelem, jímž je společnost Česká zbrojovka a. s., aniž by odeslalo oznámení o výběru dodavatele ostatním účastníkům zadávacího řízení, společnostem D-TECHNIK a.s., STV GROUP a.s. a MPI Group, s.r.o. K uzavření smlouvy tak došlo v době, kdy ještě nesměla být vůbec uzavřena, neboť zákon o zadávání veřejných zakázek počítá mj. s tím, že smlouvu zadavatel může uzavřít až po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. V šetřeném případě však v důsledku nezákonného jednání Ministerstva obrany tato lhůta ani nezačala běžet.

Uvedeným postupem zadavatel fakticky znemožnil ostatním účastníkům zadávacího řízení podat případné námitky proti výběru dodavatele. Podání námitek je přitom jedním ze základních institutů, jejichž prostřednictvím se neúspěšní uchazeči o zakázku mohou bránit proti případnému porušení jejich práv ze strany zadavatele. Současně tak zadavatel znemožnil nevybraným dodavatelům domáhat se nápravy před Úřadem, neboť podání námitek je i nezbytným předpokladem pro následné podání návrhu k ÚOHS. Úřad dále dovodil, že nezákonný postup ministerstva mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Předseda ÚOHS zamítl námitky zadavatele týkající se materiální stránky přestupku a současně potvrdil, že uložená pokuta je přiměřená významu spáchaného správního deliktu, když se typově jednalo o jedno z nejzávažnějších možných pochybení zadavatele.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/080VZ016  –  R0101/2019

Váš tým OTIDEA  
4. července 2019 Odstávka systému
Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o odstávce systému, ke které dojde od dnešní půlnoci do nedělního poledne, tedy od 4.7.2019 23:59 do 07.07.2019 do 12:00! 
Chci začít používat aplikaci Zadavatel.cz


Problémy s přihlášením?

Kontaktujte nás na info@zadavatel.cz

Dodavatelé mají možnost registrace
na adrese: www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel