DOTAZY ZADAVATEL.CZ

Nelze se přihlásit?

Je třeba zkontrolovat, zda nemáte zapnutý Caps Lock nebo vypnutý Num Lock a zda zadáváte správně login a heslo. Nově je loginem Vaše emailová adresa. V případě, že problém přetrvává, napište nám na email: info@zadavatel.cz a uveďte název Vaší společnosti. Pro ověření doporučujeme psát z registrační emailové adresy.

Proč se změnil nástroj a název společnosti?

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb jsme sloučili dva naše nástroje a zmodernizovali uživatelské prostředí. Daný nástroj a celá elektronizace byla vyčleněna do samostatné společnosti, která se zaměřuje pouze na tuto oblast, nicméně OTIDEA CZ s.r.o. patří stále do koncernu OTIDEA a pracují v ní stejné osoby.

Jsem dodavatel, mohu se registrovat?

Nástroj je určen pro zadavatele veřejných zakázek. Pro dodavatele nemá žádné nadstandartní funkce, pouze vyhledávání a filtrování zakázek, které je zdarma a není k němu třeba registrace v rámci služeb profilu zadavatele.

Je registrace zdarma?

Ano, registrace je zdarma. Poté je čistě na zadavateli, zda bude užívat verzi Free či Profi. Poplatky jsou uvedeny v ceníku naší společnosti.

Potřebuji nové přístupy či změnit přístup na můj účet.

Požadavek, prosím, zašlete na email info@zadavatel.cz s uvedením názvu společnosti, celého jména a emailové adresy osoby, kterou požadujete přidat či odebrat.

Chci smazat registraci či účet

Požadavek, prosím, zašlete na email info@zadavatel.cz s uvedením názvu společnosti a důvodu smazání

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PROFIL ZADAVATELE

Jak zadám zakázku?

Po přihlášení do systému zvolíte Profil zadavatele – nová zakázka, uvedete potřebné náležitosti a dáte uložit novou zakázku. Pokud je zakázka řádně zadána naleznete ji v sekci Moje zakázky.

Jak nahrát dokument?

V menu Profil zadavatele zvolíte Moje zakázky, vyberete přes volbu editovat zakázku danou zakázku. Po jejím otevření zvolíte záložku Dokumenty a poté nahrát dokument. Vyberete typ dokumentu a poté vyberete soubor, který máte uložen ve svém počítači a který chcete nahrát. Jeho velikost nesmí přesáhnout 100MB. V opačném případě doporučujeme soubor převést na .zip a rozdělit po menších částech. Po vybrání souboru zvolíte možnost Nahrát.

Jak zadat skutečně uhrazenou cenu za jednotlivá období?

V menu Profil zadavatele zvolíte Moje zakázky, vyberete přes volbu editovat zakázku zakázku. Po jejím otevření zvolíte záložku Účastníci/dodavatelé. Přes volbu Vytvořit účastníka zadáte účastníky zakázky. Dále zvolíte Vybrat dodavatele a přes se Vám otevře možnost Přidat cenu. Poté již vyplníte pouze rok plnění, částky bez DPH a vyberete Uložit. Pro přidání dalšího roku stačí zvolit pole Přidat cenu.

Když se zaregistruji, automaticky budou informace ve Věstníku veřejných zakázek?

Zaregistrování na náš nástroj nemá vliv na Věstník veřejných zakázek, kde musíte oznámit Váš nový profil zadavatele. V případě Vašeho zájmu a po podepsání plné moci, kterou Vám zašleme, můžeme zajistit zveřejnění za Vás, a to s poplatkem dle ceníku naší společnosti. Postačí nám napsat na email: info@zadavatel.cz.

Registroval jsem náš profil zadavatele již v minulosti na e-zakázkách.

Změna, resp. sloučení nástrojů, se nedotkne již zadaných oznámení o profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek, která nadále platí a přes adresu uvedenou ve VVZ se profil zadavatele otevře, pouze v novém rozhraní.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY DYNAMICKÉ DOKUMENTY

Co jsou dynamické dokumenty?

Dynamické dokumenty pro veřejné zakázky Vás provedou administrací veřejných zakázek, a to jak ve zjednodušeném podlimitním řízení, tak i v otevřeném řízení. Portál za Vás připraví i dokumenty k zakázkám malého rozsahu, a to hned ve třech variantách. Vyberete si jak pro své náročnější dotační zakázky, tak i pro jednodušší a menší nákupy. Udělali jste v zadávací dokumentaci chybu, na něco zapomněli, přepsali se? Proto jsme pro Vás vyvinuli „zlepšovák“. S aplikací připravíte levou zadní veškerou dokumentaci, a to bez chyb, s garancí správných paragrafů a hlavně přehledně!

Kolik to stojí?

Za přístup k dynamickým dokumentům k jedné veřejné zakázce zaplatíte 800 Kč bez DPH měsíčně (tzv. předplatné), u veřejných zakázek malého rozsahu hradíte jenom jednorázový poplatek 800 Kč bez DPH bez časového omezení. Dokumenty fungují na vzájemném propisování údajů a automatickém generování povinných textací, se kterými se již nemusíte trápit a dohledávat je. V rámci uvedených částek máte k dispozici technickou podporu a pomoc s ovládáním aplikace a také garantujeme správnost paragrafů. Jakmile svoji zakázku ukončíte, přesunete ji do archivu, který je až do velikosti 2 GB zdarma. Připraveny jsou pro Vás také doplňkové služby, jako je příprava interní směrnice pro Vaši organizaci, možnost domluvit se na individuálním poradenství k zadávané veřejné zakázce či úprava našich dynamických dokumentů Vám zcela na míru.

Jak se u nás platí?

Veškeré služby za dynamické dokumenty je možno hradit jednorázově či čerpat z předem zakoupeného kreditu. Při založení zakázky je uživatel vyzván na nastavení předplatného, tedy po jak dlouho dobu bude mít aktivní přístup k dynamickým dokumentům dané veřejné zakázky, vyjma VZMR či Interní směrnice, která jsou hrazena již při založení zakázky jednorázovým poplatkem

Pokud nemám předplatné zakázky uhrazené, mohu s ní pracovat?

Zakázku lze editovat, a tím vytvářet dynamické dokumenty, pouze v případě, že má zakázka uhrazeno předplatné či jednorázový poplatek. Do té doby dokumenty nejsou přístupné. Pokud předplatné vyprší dříve, než je zakázka ukončena, bude daná veřejná zakázka pro další úpravy uzamčena. Po úhradě prodloužení předplatného budou Vaše dynamické dokumenty opět aktivní a přístupné k editaci.

Mám přístup k archivu, i když zrovna nemám zaplaceno?

Ano, do archivu je přístup vždy, zakázky v archivu však již nelze editovat.

Mohou na jednom dokumentu pracovat různé osoby?

K jedné zakázce může mít oprávnění více uživatelů. Můžete tedy svoji zakázku zpřístupnit Vašemu kolegovi v organizaci, a to buď pouze ke čtení nebo i k editaci zakázky. Aplikace Vás vždy upozorní, že Vaši zakázku ve stejné chvíli upravuje někdo jiný a po tuto dobu bude daná zakázka pro Vaše úpravy uzamčena.

Jsou nějaké rozdíly v nastavení práv uživatelů?

Aplikace rozlišuje dva základní typy přístupů. Řadový pracovník a pracovník s administrátorskými právy, který má k dispozici možnost nákupu kreditu a k náhledu účetní knihu. Pro přidání těchto administrátorských práv kontaktujte, naši podporu.

Lze zakázku v aplikaci dělit na části?

Bohužel ne, v tuto chvíli není možné naši aplikaci využít pro veřejné zakázky dělené na části.

Existují nějaké speciální tarify na dlouhodobé předplatné?

V případě specifických požadavků či zájmu o dlouhodobou spolupráci kontaktujte, prosím, přímo naši podporu. Vždy najdeme řešení výhodné pro obě strany.

Je nějaký limit na počet zadávacích řízení za jedno předplatné?

Každá zadaná zakázka má vlastní nastavení předplatného, tj. nelze na jedno předplatné mít více zakázek.

Je jedno předplatné na celou organizaci nebo má každý uživatel svůj účet?

Kredit se vždy připisuje na vrub organizace. Z kreditu se poté hradí jednotlivé zadávací řízení či směrnice. K jedné organizaci může mít přístup více uživatelů, kdy každý má vlastní přihlašovací údaje. Pro speciální požadavek, aby kredit byl dostupný pro více organizací, kontaktujte prosím naši podporu, která Vám tento požadavek nastaví.
Problémy s přihlášením?

Kontaktujte nás na info@zadavatel.cz

Dodavatelé mají možnost registrace
na adrese: www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel